• ดูแลและบริหารงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in a related field
 • At least 3-4 years of experience in a procurement
 • Experience of working in a petrochemical

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 30 - 40 years old
 • Degree or Higher in Engineering or related field.
 • 5 years up strong experiences in purchasing.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in a related field or possessing
 • Strong negotiation, leadership and communication
 • High level of initiative, problem solving skills

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.