• มีภาวะผู้นำ / กล้าตัดสินใจ
 • ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • บริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ของบริษัทฯ

46 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality Male / Female, age 24 - 30 year
 • Bachelor Degree in any related field.
 • 0 - 5 years’ experience in Purchasing from manuf

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible, Honest, Fast learner
 • Able to work independently under pressure
 • Team work and willing to learn

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree BA , Management,Science
 • Can read and write English well.
 • To make daily MRP checking for monitoring

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Materials Planner, Buyer, Purchaser, Manufacturing
 • Pharmaceutical, Chemical, Medical Devices
 • SAP, MRP, Materials Planning, Purchasing, Buying

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical / Mechatronics
 • 3 - 5 year's experiences in production planning
 • 3 years experiences in purchasing

21-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5-10 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in Purchasing, Procurement and
 • solid communication & negotiation skills
 • Good command in written and spoken English

21-Aug-17

 

Applied
 • Sourcing
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 2 years of experience in purchasing

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Ability to lead cross-functionally

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
 • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

18-Aug-17

 

Applied
 • to work closely with Top Management
 • to work independently and fully utilize your skill
 • Translate ware housing and inventory documents

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.