• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์
 • สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานงานกับสาขาต่าง ๆ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide service &Invesment for WB on phone
 • Excellent customer servicing skills
 • Single License

22-Aug-19

 

Applied
 • Supervise & Lead a Team
 • Handing High Net Worth Customers
 • Develop and make relationship with WB customers

22-Aug-19

 

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

07-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?