• ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
  • มีใบอนุญาต นว,นช,IC

20 hours ago

 

Applied
  • wealth team lead
  • private
  • relationship manager

29-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?