• ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาไฟฟ้า
  • ชาย/ อายุ 20-40 ปี
  • ดูแลและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัท (เครื่องถ่ายเอกสาร

21 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
  • มีประสบการณ์ออกแบบผลิตภัณฑ์

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.