• ป.ตรี-โท สาขาการพิมพ์ / วิศวกรรม
  • ปสก. 4 ปีขึ้นไปในด้านควบคุม วางแผน บริหารการผลิต
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในการสื่อสารและการเขียน

18-Oct-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?