• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • แพ็คสินค้าเพื่อจำหน่าย
  • ให้ค่าจ้างตามจำนวนสินค้าที่แพ็คเสร็จ
  • ผ่าน ร.ด. หรือเกณฑ์ทหารแล้ว

14-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุมการผลิตป้าย พิมพ์ป้ายอิ้งเจ็ต สติ๊กเกอร์
  • ประกอบป้ายอิ้งเจ็ต ประกอบและผลิตงานป้ายทุกชนิด
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.