Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s banner
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s logo

  Production Section Manager

  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์
  Chachoengsao
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต