• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ
  • รักในงานด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ชาย/หญิง อายุ 23 - 25 ปี

23-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?