Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s banner
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s logo

  Production Section Manager

  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์
  Bangkor-laem
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s banner
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s logo

  Researcher / นักวิจัย

  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
  • มีความคิดริเริ่มและมีความกระตือรือร้น