• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ออกแบบสามารถใช้Program Adobe Photoshop
  • สามาถวางแผนในการทำงาน จัดการบริหารทีมงานได้

13-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?