• ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี การตลาด โฆษณา หรือที่เกี่ยวกับสื่อ
  • มีประสบการณ์ด้านสิ่งพิมพ์

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.