• มีความสามารถในการแนะนำสินค้า
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ขยัน รักการบริการ

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Psychology/Mass Communication
 • 10 years prior experience in communications
 • High level understanding SAP ERP

29-May-20

 

Applied
 • Multinational Company
 • Job in Thailand
 • Attractive Growth Prospects

29-May-20

 

Applied
 • Fast-Growing Company
 • Job in Thailand
 • Attractive Growth Prospects

29-May-20

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

28-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • รักการขายและการตลาด ชอบพูดคุย เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักความท้าทายและสนุกกับการทำงาน
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์

27-May-20

 

Applied
 • Exploring New Business Opportunity
 • Experience in F&B Products in International Market
 • Leading Development Of Sales & Marketing Strategy

27-May-20

 

Applied
 • Thai National, Aged 30 - 37 Years
 • 5 Yrs' Experience in Internal Communication
 • Good Thai & English Skills (Written/Spoken)

27-May-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Representative of the company, PR Conducting
 • SEC/SET regulations experience
 • Good understand Financial report

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 10+yr in Internal Communication, PR, or relate.
 • Age between 35 - 40 years old / Fluent in English
 • Exp in SAP & MNC will be advantage

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Sales experience - Negotiation Skills
 • Outgoing person
 • able to travel

25-May-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Liaise with EGAT
 • Energy or Power Business
 • Very Good English

25-May-20

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Public Relation
 • Marketing

24-May-20

Above THB160k /month

Applied