ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Ngernturbo Co., Ltd.'s banner
  Ngernturbo Co., Ltd.'s logo

  Branch Public Relation Officer

  Ngernturbo Co., Ltd.
  ปากเกร็ด
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์