Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 102 jobs
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง PR และการจัดการแคมเปญ PR
  • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างไอเดีย PR
  • บริษัทมีความมั่นคง รายได้และสวัสดิการหลากหลาย
  Sahamongkolfilm International Company Limited's banner
  Sahamongkolfilm International Company Limited's logo
  Phayathai
  • วางแผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนต์
  • ทักษะด้านการเขียนข่าว - เขียนสกู้ปข่าว
  • มีความชื่นชอบด้านภาพยนต์
  Beyond Training Co., Ltd.'s banner
  Beyond Training Co., Ltd.'s logo
  Thonburi
  • มีประสบการณ์ขาย B2B หรือ Corporate มากกว่า 2 ปี
  • Flexibility and Adaptability
  • ลาพักร้อนสูงสุด 20 วัน/ Beyond Development Program
  Rapinnipha Company Limited's logo
  Pathumwan
  • สวัสดิการ และโบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
  • ได้ร่วมงานกับองค์กรใหญ่
  • งานที่รับผิดชอบมีความหลากหลาย
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ฯ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  SathornTHB 16K - 19,999 /month
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเดอร์ได้
  • สามารถติดตาม ประสานงานได้
  Next