• ปวส
  • อายุ 20 - 30 ปี
  • เพศชาย , หญิง

17-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวสขึ้นไป
  • เพศหญิง
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ PR

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.