Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 47 jobs
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • บรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • มีความกระตือรือร้น ชอบการทำงานเป็นทีม
  • วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า
  • เริ่มงานได้ทันที (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  The Thai Insurance Public Company Limited's banner
  The Thai Insurance Public Company Limited's logo

  Content Specialist/Content Specialist

  The Thai Insurance Public Company Limited
  Pathumwan
  • สร้างแผนการสื่อสารและกลยุทธ์ของเนื้อหา
  • สามารถระบุกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล โซลูชันเนื้อหา
  • ดูแลกิจกรรมการสร้างเนื้อหา
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • Strong writing and communication skills
  • Can think strategically and be proactive with idea
  • Good Knowledge about online and off line Marketing
  CP Foton Sales Co., Ltd.'s banner
  CP Foton Sales Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ CP FOTON
  • วางแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
  • วางแผนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  Next