• ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอเจนซี่

3 hours ago

 

Applied
 • SME Call Center
 • 2 years working experience
 • Banking background is a plus

3 hours ago

 

Applied
 • HR Develop a marketing communications plan
 • At least 10 years of experience PR & Corporation
 • Develop media relations strategy

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Social Media Executive
 • Digital Marketing Executive
 • Digital PR

3 hours ago

 

Applied
 • Receptionist
 • operator
 • Front Office Representative

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Public Relations, Mass Communications,
 • Fluent in English and Mandarin (preferable)
 • 5 years working experience in public relations

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มองหาช่องทาง/โอกาสในการขยายธุรกิจ
 • การจัดทำโปรโมชั่น แผนประชาสัมพันธ์ และ BPPC
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายคอนโดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • มีใจรักการบริการ และอัธยาศัยดี

3 hours ago

 

Applied
 • Tenant Coordinator - The Emporium Shopping Comple
 • Bachelor Degree and able to speak English well
 • Salary able to negotiable

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • Good command of computer skills (MS Office/ Net)
 • Able to handle many tasks at once
 • Service orientation and Team orientated

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Building material background
 • Great experience in Marketing
 • Well-known company with strong brand name

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • วิเคราะห์ พัฒนา วางกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการขาย
 • จัดทำแผน สื่อโฆษณา ณ จุดขาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 0-2 ปี ประสบการณ์งานสื่อสังคม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

9 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Fluent in Thai and English
 • 2+ years in PR Agency
 • Macbook to be provided

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai or Myanmar Nationality
 • Confident to communicate in Myanmar
 • 2-3 years working exp in PR & Communication

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 25-35 years old (with 5 years relevant experience)
 • Communications or public relations graduate
 • Thai or foreigner (800 TOEIC or excellent English)

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Communication Head
 • Banking or Financial services
 • Good English communication

12 hours ago

 

Applied
 • Graphic design background preferred
 • Good knowledge and skills on respective softwares;
 • Excellent command of spoken and written English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Art-English
 • Have experience in Guest Service
 • Communicate with the Marketing Department

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • วางแผนและจัดกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา การตลาด, โฆษณา
 • พิจารณา และคัดเลือก Organizer ในการจัดงานกิจกรรม
 • รับนโยบายของบริษัทหรือ ฝ่ายการตลาด และนำไปกำหนดแผน

18 hours ago

 

Applied
 • Thai male or female
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • 3 years of experience in marketing communication

21 hours ago

 

Applied
 • Able to speak and write in both English and Thai
 • BSc/BA in PR, marketing or similar field
 • Organize and coordinate PR activities

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, aged 24 - 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Marketing Communication
 • Proficiency in using MS. Office

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in Thai and English
 • 2+ years in PR Agency
 • Macbook to be provided

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SEO
 • SEO specialist
 • Search Engine Optimization

21 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Experence in Public Relation
 • Can write press releases and contact media

21 hours ago

 

Applied
 • Corporate Marketing Communication
 • Fluent English
 • Branding and communication both online and offline

21 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22-40 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสต์/สื่อสารมวลชน
 • ดูแลลูกค้า โทรติดตามลูกค้า

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in marketing, PR, advertising
 • 10 years exp in marketing/ online/ branding/ etc.
 • Strong Creativity Skill/ Excellent English

21-Aug-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Develop media relations strategy
 • Coordinate all public relations activities
 • 2-5 years working experience

21-Aug-17

 

Applied
 • Experience 1-2 Years with experience in marketing
 • Planning, implementation and follow-up
 • Coordinate event logistics, publicity

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถแนะนำขั้นตอนการรักษา
 • พูดคุยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ

21-Aug-17

 

Applied
 • สามารถแนะนำขั้นตอนการรักษา ผลการรักษา
 • มีความเข้าใจในโปรโมชั่น
 • พูดคุยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ

21-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบงานประชาสัมพันธ์,ให้บริการลูกค้า
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน
 • ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด
 • ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • marketing online
 • marketing
 • marketing officer

21-Aug-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Planning for yearly marketing strategies
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Experience in online/digital marketing

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Art-English, Chinese Mandarin
 • Have experience in Guest Service
 • Good personality and service –minded oriented

21-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Monitoring, analyzing PR results/Media Coverage.

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.