• จบปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน Trade Marketing
  • กำหนดกลยุทธ์และแผนการขาย

15-Aug-17

 

Applied
  • ปวช. ขึ้นไป
  • แนะนำสินค้าและขายผู้บริโภคโดยตรง
  • เพศชาย หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.