• ขับรถได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, Internet, Social media ได้
  • ทำงานละเอียด รอบคอบ

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • ทำงานละเอียด รอบคอบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, Internet, Social media ได้
  • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • One year experience
  • Create graphic content
  • Good command of English

06-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?