• ตัดต่อรายการและคลิปต่าง ๆ
  • มีพื้นฐานการตัดต่อมาพอประมาณ
  • ออกกองเป็นบางครั้ง

01-Jun-20

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จบจากด้าน Graphic Design
  • รักในการทำงาน Graphic ถ่ายภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนได้

28-May-20

 

Applied
  • Design and create storyboards for video content
  • Utilize data to improve the quality of content
  • Work with Marketing Manager on marketing planning

27-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?