• รับเฉพาะคนที่แนบโปรไฟล์งานที่ผ่านมาเท่านั้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอ Content
 • สามารถจัดทำสื่อลักษณะสิ่งพิมพ์ในเชิงโฆษณาได้ดี

14 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Media agency background required
 • Office location: Laksi
 • Join company at a time of growth

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Design artworks for marketing activities
 • Manage & optimize social media accounts
 • Creative portfolio required

16-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Editor
 • Cameraman
 • ช่างถ่ายภาพวิดีโอและตัดต่อ

16-Oct-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?