• ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

11-Oct-19

 

Applied
  • Degree in Science or related field
  • 1 yr. sales experience in medical industry
  • Can do attitude,Good communication skills

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?