• เภสัชกร Full Time
  • เภสัชกรร้านยา
  • ไม่มีสัญญาผูกมัด

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ทำงานในแผนก QC อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

08-Nov-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?