• มีประสบการณ์ 5 -20 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ

28-May-20

 

Applied
  • ทำงานเอกสารได้
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยา HPLC ได้
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

28-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?