• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารได้ดี

21-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?