• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รอบรู้เส้นทาง

31-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

31-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีใจรักในการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี

27-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?