• นักวิชาการเกษตร
 • ภาคใต้
 • บริหารงานขาย

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภท 2
 • ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ / อื่นๆ

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขับรถแม็คโคร
 • เงินขยัน
 • สามารถทำงานในเขตพื้นที่ บางกล่ำ ได้

10-Jan-20

 

Applied
 • ประกันสังคม (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

10-Jan-20

 

Applied
 • ติดตาม / ทวงถามลูกหนี้ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ทำงานการเร่งรัดหนี้สิน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

10-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ในการทำเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

10-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการประเมินราคาซ่อมรถยนต์
 • เงินเดือน ตามตกลง

10-Jan-20

 

Applied
 • ติดตั้งระบบเครื่อข่าย Internet Wifi
 • ชำนาญการใช้เครื่องมือช่าง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และขับรถยนต์ได้

08-Jan-20

 

Applied