• ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการติดฟิล์ม
 • ช่างฟิล์ม

12 hours ago

 

Applied
 • ฝึกคุม และ ดูแลเครื่องจักร
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • มีประสบการณ์ ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวีชาชีพ เฉพาะเหมืองแร่

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานเชื่อมและกลึงโลหะ
 • สามารถเชื่อมและกลึงงานเหล็กได้
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป การศึกษาภาคบังคับ

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถ 10 ล้อ ,พ่วง มีใบขับขี่ประเภท 2-3
 • มีความรู้เรื่องกฎจราจรบนถนนเป็นอย่างดี

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถ 10 ล้อ ,พ่วง มีใบขับขี่ประเภท 2-3
 • มีความรู้เรื่องกฎจราจรบนถนนเป็นอย่างดี

23-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพรถ ซ่อมบำรุงรักษารถเทรลเลอร์
 • มีประสบการณ์ขับรถเทรลเลอร์หัวลาก
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • Liaison the Customer Marketing Manager team
 • To support on-ground brand /trade activation in al
 • Available to work full time for 3 months

22-Sep-17

 

Applied
 • สามารถติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านสินค้าไอทีระดับดี
 • ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์

22-Sep-17

 

Applied
 • สามารถติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านสินค้าไอทีระดับดี
 • ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปวส./ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีใบขับขี่จักรยานยนต์

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช. – ปวส.
 • เชื่อมโลหะเกี่ยวกับการซ่อมยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

21-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 21-35 ปี
 • .วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิฯ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเลคทรอนิกส์
 • ความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีใบอนุญาตขับรถขนส่ง ประเภท 2,3 หรือตามประเภทรถ

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

21-Sep-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS
 • มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

21-Sep-17

 

Applied
 • สามารถขับรถเครนได้คล่องตัว
 • มีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถปฎิบัติงานนอกพื้นที่ได้

21-Sep-17

 

Applied
 • สามารถขับรถ JCB ได้
 • มีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถปฎิบัติงานนอกพื้นที่ได้

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. / ปวช. สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในงานก่อสร้าง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป
 • ขยัน สื่อสัตย์ อดทน

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • สามารถขับ รถบรรทุกหัวลาก ได้
 • หากมีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่จะพิจารณา

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • สามารถขับ รถโม่ปูน ได้ชำนาญ
 • หากมีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่จะพิจารณา

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน และแข็งแรง
 • อายุ 25 - 40 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน และแข็งแรง
 • เพศชาย , หญิง

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับรับวัตถุดิบจะพิจารณาเป็นพิเศ
 • มีความขยัน อดทน และแข็งแรง
 • มีประสบการณ์รับวัตถุดิบ

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
 • สาขาอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ไม่จำกัดสาขา
 • มี OT ให้,เบี้ยขยัน,โบนัสเงินพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • พนักงานรายวัน(วิจัยและพัฒนา)

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถโฟคลิฟได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

16-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.