• เพศ ชาย / อายุ 24 - ไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานขับรถมาก่อน
 • ต้องขับรถตู้ รถยนต์ รถกระบะได้ , ต้องขับเกียร์ออโต

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25-55 ปี ขับรถยนต์ได้อย่างชำนาญ
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล

11 hours ago

 

Applied
 • One of the global leading tire companies
 • Opportunity to work as a part of our rapid
 • We are seeking for candidates who are enthusiastic

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operation Management
 • Project Management
 • Strategic Recruitment

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Korean translating documents
 • Korean speaking
 • Korean create dictionary

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาโท สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18-35 ปี
 • ร่างการแข็งแรง ไม่มีโรงประจำตัว
 • จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18-35 ปี
 • ร่างการแข็งแรง ไม่มีโรงประจำตัว
 • จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18-35 ปี
 • ร่างการแข็งแรง ไม่มีโรงประจำตัว
 • จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • HRM, marketing/sales and/or customer service
 • Pleasant and smart personality
 • Ability to work in a dynamic environment

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 • ขับรถยนต์รับ-ส่ง ผู้บริหาร

11 hours ago

 

Applied
 • Finance effectiveness
 • Opertaions excellence
 • New process-focused technologies

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชี / เพศหญิง อายุ21-24ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สวัสดิการดี / มีประกันสุขภาพ / โบนัส

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน รักความสะอาด

11 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ ประเภทที่ 1 หรือ 2
 • สามารถขับรถไปค้างต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรง

11 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ ประเภทที่ 1 หรือ 2
 • สามารถขับรถไปค้างต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรง

11 hours ago

 

Applied
 • At least 5-8 years working in Law Firm
 • Good command of English
 • Multi - National Company with great environments

11 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-36 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย
 • ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า

11 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อกับทางร้าน Modern Trade ทั่วประเทศ
 • อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ประสบการณ์ติดต่อกลุ่ม Modern Trade พิจารณาพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years in compliance function,Law&Regulation
 • 2- 5 years in compliance risk management
 • Bachelor’s degree or Higher in Laws,BA,Accounting

11 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่
 • มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่
 • มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

11 hours ago

 

Applied
 • จัดหาแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
 • จัดหาแรงงานทดแทนตลอดระยะเวลาสัญญา
 • มีข้าวสารแจกเดือนละครั้ง

11 hours ago

 

Applied
 • มีช่างในทีมไม่น้อยกว่า 6 คน
 • มีผลงานเพื่อพิจารณา หรือ รูปถ่ายผลงานที่ผ่านมา
 • มีเทสฝีมือ

11 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขับรถบรรทุกประเภท 2 และรถยนต์
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 - 35 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • พื้นฐานงานไฟฟ้า/งานช่างทั่วไป

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีความคล่องแคล่ว

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ช่างยนต์ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รักความสะอาด

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากจบสาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีพื้นฐานด้านช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • ทำงานวิจัยด้านการเกษตร
 • ควบคุม ดูแลงานการเกษตรในพื้นที่ต่างๆของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • สามารถทำงาน หลังเลิกงานได้

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ทำความสะอาด รักษาห้องสัมมนาให้พร้อมใช้งาน
 • อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานในวัน ส. (ครึ่งวันเช้า) ได้

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, เครื่องทำความเย็น
 • สามารถเรียนรู้ระบบงานซ่อมบำรุงในอาคารสูง
 • เคยผ่านการประสานงานกับผู้รับเหมา สื่อสารกันได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแล จัด พท.ทางการเกษตร โดยควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เป็นช่างประปามาก่อน
 • มีความรู้เรื่องระบบประปาเป็นอย่างดี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อายุไม่เกิน 50 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ไม่จำกัดวูฒิ การศึกษา
 • ออกบูธ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ 20-35ปี
 • ปวส., ปริญญาตรี ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์ หรืออื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต

11 hours ago

 

Applied
 • Management Associate
 • Management Trainee
 • Master Degree

24-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

23-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.