• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกกฏหมาย
 • call center
 • ลูกค้าสัมพันธ์

18-Nov-19

THB20k - 25k /month

Applied
 • ตรวจสอบ ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุงระบบ บำรุงสาธารณูปโภคในอาคาร สำนักงาน
 • รับผิดชอบการจัดเตรียมแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

17-Nov-19

 

Applied
 • Work life balance / Fresh grad is also welcome
 • Well know company
 • Good welfare

15-Nov-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบการสอนในสาขาการจัดการเทคโนโลยีฟารม์
 • รับผิดชอบด้านงานวิจัย, งานบริการวิชาการ
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาสื่อสาร-โทรคมนาคม
 • ประสบกาณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซ่อม

14-Nov-19

 

Applied