• ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการติดฟิล์ม
 • ช่างฟิล์ม

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแลบริการลูกค้า รับออเดอร์

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • อาหาร เซอร์วิสชาร์จ

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย ,หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • อาหาร เซอร์วิสชาร์จ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้่นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้่นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้่นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • อาหาร เซอร์วิสชาร์จ

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. หรือ สูงกว่า
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. หรือ สูงกว่า
 • มีประสบการณ์งานบาร์เทนเดอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • ปวช. หรือ สูงกว่า
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ
 • ทำความสะอาดห้องพัก

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในห้องอาหารประยุกต์แนวฝรั่ง
 • สามารถทำงานบนเรือได้
 • สามารถทำเครื่องดื่มง่ายๆ ได้

23-Sep-17

 

Applied
 • Design, creation
 • purchasing, support
 • Event creation, marketing, communication

22-Sep-17

 

Applied
 • Liaison the Customer Marketing Manager team
 • To support on-ground brand /trade activation in al
 • Available to work full time for 3 months

22-Sep-17

 

Applied
 • strong administrative skills and be a team player
 • excellent spoken and written English language
 • flexibility and an ability to multitask

22-Sep-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ภาษาอังกฤษได้

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ม.3ขึ้นไป (มีใบขับขี่รถยนต์)
 • มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ภาษาอังกฤษได้

22-Sep-17

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • ม.3ขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื (พิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • ผู้ชาย/ผู้หญิง รักความสะอาด/ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตต์
 • พูดและฟัง ภาษาไทยเข้าใจ

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality Male/Female, age 25-45
 • Able to possess a valid Drivers License
 • Knowledgeable locally of roads in Southern

22-Sep-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of practical farm operations.
 • Knowledge of organic gardening methods and techniq
 • Fit and capable of heavy work.

22-Sep-17

 

Applied
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

21-Sep-17

 

Applied
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 21- 45 ปี
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

21-Sep-17

 

Applied
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 21- 45 ปี
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแลบริการลูกค้า รับออเดอร์

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.