Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 234 jobs
  Eternal Group Marketing Limited's logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • ชื่นชอบการขาย
  • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  Eternal Group Marketing Limited's logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • ชื่นชอบการขาย
  • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  Galderma (Thailand) Ltd.'s banner
  Galderma (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangrak
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  Eternal Group Marketing Limited's logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • ชื่นชอบการขาย
  • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  Eternal Group Marketing Limited's logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • ชื่นชอบการขาย
  • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  Eternal Group Marketing Limited's logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • ชื่นชอบการขาย
  • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Logistic Supervisor/หัวหน้าแผนกจัดส่ง

  Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co., Ltd.
  Phrapradaeng
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการจัดส่งและบังคับบัญชา
  • ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าในคลัง
  • สามารถในการขับรถ Forkliftและ VNA/OP Truck ได้
  Next