Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  Pathumthani > Muang
  • ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานเป็นแม่บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  Pathumthani > Muang
  • ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา
  • ประสบการณ์(ปี) : 0-1 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Pathumthani
  • ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี
  • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี,ตรวจสุขภาพประจำปี
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Pathumthani
  • มีประสบการณ์การด้านงานโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Pathumthani
  • ประสบการณ์(ปี) : 0-1 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานส่งอาหาร ประจำพื้นที่ปทุมธานี

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok Area - Pathumthani
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  PZ Cussons (Thailand) Limited's banner
  PZ Cussons (Thailand) Limited's logo
  Pathumthani > Muang
  • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
  • มีความรู้เกี่ยวกับ PLC