• เพศชาย
 • อายุ 22 ถึง 55 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years of experience on Automation maintenance
 • Experience in troubleshooting and failure analysis
 • Experience in preventive maintenance

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยว
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 20 -28 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.
 • เงินเดือน 9,000 -12,000 หากมีประสบการจะพิจารณาเป็น

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • Driver license

1 hour ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแล ทำความสะอาด ห้องพักลูกค้า

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ปวส. ช่างอิเลค / ไฟฟ้า /เทคนิคคอม
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 21 ถึง 28 ปี
 • ปวส. ช่างอิเลค / ไฟฟ้า /เทคนิคคอม
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนต่อรองได้ตามความสามารถ

23-Sep-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ช่างไม้ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์

23-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตัวเอง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความอดทนต่อการ

23-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า พนักงานขายหน้าร้าน

23-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

23-Sep-17

 

Applied
 • บริการเติมน้ำมันให้ลูกค้า
 • ชาย - หญิง อายุ 19 - 45 ปี
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการใช้สัญญาณจราจร
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับจราจรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี มีใบประกอบโรคศิลป์

22-Sep-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3years experience in Engineering of hotel
 • Strong in analytical, problem solving skills
 • Basic in English communication skill, and computer

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำตัวเรือนจิวเวลลี่ขึ้นมือได้ทั้งชิ้น
 • ไม่จำกัด วุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • สามารถทำตัวเรือนจิวเวลลี่ขึ้นมือได้ทั้งชิ้น
 • ไม่จำกัด วุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิ ม.ปลายขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีประสบการขับรถส่งของมาก่อน

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง

22-Sep-17

 

Applied
 • Strong English communication skills
 • 1 year SAP functional experience is desirable.
 • Solid functional knowledge about SAP modules

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป สาขาการเกษตร
 • ดูแลกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ตามที่ได้รับมอบหมาย

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • สามารถเชื่อมโลหะได้
 • มีความรู้ด้านงานเชื่อม

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • สามารถเชื่อมโลหะได้
 • มีความรู้ด้านงานเชื่อม

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถทำงานที่สูงได้

22-Sep-17

 

Applied
 • รักษาสัตว์ป่วยตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์
 • จบสัตวแพทย์ หรือ สัตวบาล
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.6 เป็นขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ18-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.6 เป็นขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ

22-Sep-17

 

Applied
 • มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผน
 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรู้ในสินค้าวัสดุก่อสร้าง

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์
 • มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับทุกหน่วยงาน

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.