• วิศวะเกษตร,เกษตรกลวิธาน
  • Gis,Autocad,Python
  • สามารถใช้และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

03-Apr-20

 

Applied
  • Working with a global ingredient producer
  • Competitive Salary
  • Working in north-ease area

30-Mar-20

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?