• มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือช่าง การใช้งาน
  • ความรู้ในการติดต่อประสานงาน มีจิตใจการบริการ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

16-Jan-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?