• มีใบขับขี่รถยนต์
  • ชำนาญเส้นทางในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่
  • ตรงต่อเวลา

26-Mar-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน

25-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?