• หากคุณชอบความท้าทาย และสิ่งแปลกใหม่
 • เรารอร่วมงานกับคุณ และเติบโตไปด้วยกัน
 • เราคือสื่อโฆษณาในลิฟต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน

5 hours ago

 

Applied
 • Internship Program
 • Students or Fresh Graduates
 • Opportunity to work in international environment

8 hours ago

 

Applied
 • Manage and control the Security Service
 • Developing and implementing security policies
 • Support with setting up new site

13 hours ago

 

Applied
 • Salary: 25k - 50k basic plus great commission
 • Additional Benefit: Negotiable
 • Location: Bangkok, Thailand

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Salary: 25k basic plus great commission
 • Additional Benefit: Negotiable
 • Location: Bangkok, Thailand

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 0-5 years of experience
 • Willing to learn new things with ambition
 • Graduates are also welcome

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership and able to lead the team
 • Consultancy and business development
 • Able to develop deep relationship with clients

19 hours ago

 

Applied
 • Strong in business development investment
 • Able to develop deep relationship with corp owners
 • Strong both Thai/English communication in business

19 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in Hire Purchase
 • Good command in English
 • Female or Male, Age 40 years old and above

19 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Private medical insurance, Holidays
 • Good environment, friendly co-workers
 • Full time

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • sales experience, MNCs Business, Technical Sales
 • Construction business, Quick Learner, High Benefit
 • Selling Skills

19 hours ago

 

Applied
 • Proven experience as a key person (min 5 year)
 • Fluency in English language
 • Flexible work place, able to work independently

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 year work experiences in audit function
 • Good command of English (prefer TOEIC >850)
 • 2 of relevant professional certificates: CPA, CIA

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Operational Expertise in PM Applications
 • Lean and Six Sigma Black Belt Certified
 • Knowledge of ERP Environments

17-Feb-20

 

Applied
 • จบปริญญาตรีบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งเครื่องจักร,ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • รักการบริการ
 • ทำงานกับต่างชาติ

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in marketing or related fields
 • 1 year or more in feed ingredients industry
 • Good command of written/spoken English.

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Japanese
 • Engineer
 • Training

17-Feb-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Work experience in Chinese and Thai translation
 • Ability to translate from Chinese to Thai

17-Feb-20

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

16-Feb-20

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

16-Feb-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • Flexible Time
 • eSports
 • Gamer

16-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Age between 24 - 30 years old
 • 1+yr selling machine, industrial products
 • Strong command of English/ Have own car

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • customerservice sales administrative,import export
 • Fluent in English
 • Experience in customer service, sales admin

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Call Agent
 • Malay, Mandarin, Cantonese speaking
 • Work location: Bangkok / Chiangmai

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Students preparing a thesis or recently graduated
 • Exp in field of migration including operation
 • Advanced English in writing,reading,communication

14-Feb-20

 

Applied
 • Completion of high school education is required
 • At least three years of professional
 • Must have the ability to read maps and plan

14-Feb-20

 

Applied
 • Good knowledge of Foods science and Foods
 • Experience in FMCG business is preferable
 • Strong relationship and political management skill

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Minimum 10 years of category development
 • Ability to think strategically

14-Feb-20

 

Applied
 • Professional Risk Consultant
 • Credit Risk Modelling
 • Data Modelling

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 • ฝึกประสบการณ์
 • ฝึกงานเพิ่มความรู้ สร้างประสบการณ์

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in real estates or service industry
 • JLPT N3
 • Occasionally work on Saturday

13-Feb-20

 

Applied
 • 6-7 years’ experience in Accounting and Finance
 • Age not over than 35 years old
 • Good command in English

13-Feb-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Completion of secondary education
 • Possess a driving license for private vehicles
 • At least two years driving experience

13-Feb-20

 

Applied
 • Completion of secondary education
 • Possess a driving license for private vehicles
 • At least two years driving experience

13-Feb-20

 

Applied
 • Opportunities to learn from senior leaders
 • Collaborative environment
 • Chances to initiate something new

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor, 2 years of experience in Import-Export
 • Good command in English
 • Trading, work under pressure

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Training Manager
 • Mobile Industry
 • Good Command of English

13-Feb-20

 

Applied
 • welcome fresh graduate
 • Excellent interpersonal skill
 • korean, Chinese, English

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Qualitative and quantitative knowledge
 • Sustainable development
 • Proposal development

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Managing/developing project experience
 • Business mindset
 • Collaborate work with different stakeholders

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์/ไอที/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานการเขียน Web App ด้วยภาษาJava
 • ใกล้BTS อโศก

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารต้นทุน แรงงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขา
 • ตรวจสอบคุณภาพการบริการและความเรียบร้อยของสาขา
 • บริหารบและพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบุคคล

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • New graduate is welcomed *Fluent in Japanese (N1)
 • Good command in English
 • Excellent organizational skills

13-Feb-20

 

Applied