• สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
  • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
  • บุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • เป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงาน
  • สามารถย้ายไปประจำการได้ทุกสาขา

20-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?