• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนา ติดตั้งระบบ
  • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

04-Aug-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

30-Jul-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

30-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?