• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนา ติดตั้งระบบ
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in IT or related fields
 • At least 2 years of experience
 • Special skills: PHP, JAVA, PYTHON, ASP, DATABASE

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีเสียหาย
 • วุฒิ ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิค
 • มีทักษะความรู้ในการใช้งาน Motor – Relay

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • New graduate is also welcome
 • Good Knowledge of standard and current SEO
 • Familiarize and good command for using Wordpress

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส หรือเทียบเท่า สาขา ช่างไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถอ่านแบบวงจรไฟฟ้าได้

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบงาน Drawing และประกอบได้เป็นอย่างดี

07-Aug-20

 

Applied
 • ช่างเทคนิค
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาและระบบ CCTV

06-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

06-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

06-Aug-20

 

Applied