Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 34 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  BangrakTHB 25K - 30K /month
  • วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ปสก.ในงานกราฟิกดีไซน์สำหรับสื่อโซเชียลมีเดีย 2+ ปี
  • ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่กับทีมเป็นครั้งคราวได้
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  BangkokTHB 30K - 55K /month
  • งบประมาณโครงการ 100,000 บาท ถึง 300 ล้านบาท
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  • ปสก.มากกว่า 5 ปี ในงานด้านออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้าง
  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd's logo

  Landscape Architect/ภูมิสถาปนิก

  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd
  Bangkok
  • ประสบการณ์ด้านภูมิสถาปัตยกรรมโครงการบ้าน
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน เดินทางได้ทั้งกทม.และตจว.
  • HO @ สามย่านมิตรทาวน์
  Next