ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  เชียงราย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่เชียงรายได้