• มีสวัสดิการ
 • เป็นคนขยัน
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

30-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบในงานของตน มีความซื่อสัตย์ ขยัน

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต (Healthy Foods)
 • บริหารจัดการผลิต ควบคุมดูแลการทำงานของทีม
 • วางแผนการสื่อสารโปรโมทเพื่อเพิ่มยอดขาย

27-May-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • 5 years experiences in French Pastry.
 • knowledge in all aspects of pastry operation.
 • All nationality.

26-May-20

 

Applied
 • Real Estate Hotel Service Apartment
 • Juristic Board
 • property management, After Sales Service

25-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Restaurant Manager
 • General Manager
 • experience as a manager

25-May-20

Salary negotiable

Applied