• สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานที่รับสมัคร 2 ปี
  • สามารถใช้ cloudbeds เป็นหรือพร้อมที่จะเรียนรู้

01-Jun-20

 

Applied
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถจัดรถได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?