• เงินเดือน 12,000 -15,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 1-2 ปี
  • มีประสบการณ์งานโรงแรม พิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

THB13k - 16k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.