• มีสวัสดิการ
 • เป็นคนขยัน
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบในงานของตน มีความซื่อสัตย์ ขยัน

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in French Pastry.
 • knowledge in all aspects of pastry operation.
 • All nationality.

26-May-20

 

Applied
 • Real Estate Hotel Service Apartment
 • Juristic Board
 • property management, After Sales Service

25-May-20

 

Applied
 • Restaurant Manager
 • General Manager
 • experience as a manager

25-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ดูแลและจัดการการเข้าพักของลูกค้า
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป.
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

14-May-20

 

Applied