• ยิ้มเเย้ม กระตือรือร้น สะอาด
  • พร้อมเปิดรับความรู้เเละประสบการณ์ใหม่ๆ
  • ชงกาแฟ

21-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?