• งานศูนย์การค้า
  • สวัสดิการดี
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

21-May-20

Salary negotiable

Applied
  • มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง
  • มีระเบียบในการจัดการด้านเอกสาร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?