• เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
 • ดูแลและให้บริการผู้ป่วยแบบองค์รวม
 • พรั่งพร้อมด้วยทีมงานสหสาขาวิชาชีพมืออาชีพ

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Potential worldwide growth
 • International company in medical technology
 • Opportunity to engage on a global scale

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Medical Tech, Nursing or related field
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience in field of emergency
 • Excellent written and spoken in English
 • Excellent customer service and interpersonal skill

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Good communication and excellent leadership skills
 • Degree in Doctor of Medicine or Pharmaceutical
 • Fluency in spoken and written English.

15-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences in sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

15-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences in sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

15-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences in sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

15-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
 • Sales experience for Medical Device
 • Orthopedic OR Medical Device OR Instrument
 • Bachelor degree in Nursing

15-Aug-19

 

Applied
 • degree in Nursing and/or Business Administrations
 • 3+ years of experience as secretary or nurse
 • Proficient in Microsoft Word, Excel and Powerpoint

14-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing or related field
 • 1 year work experience in Insurance
 • Thai nationality only

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied